iemand op het schavot brengen

iemand op het schavot brengen
iemand op het schavot brengen{{/term}}
condemn someone to the scaffold; 〈figuurlijk〉 cause someone's downfall

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”